Merkezi Asya Müslümanları Eğitim ve Araştırma Merkezi, çalışmalarına 2016 Eylül ayında başlamıştır.

Çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan mensuplarımız, ana vatanları olan Merkezi Asya Devletleri’ne faydalı olabilmek için eğitim odaklı bir çalışma yapılması gerektiğine karar vermişlerdir. Gerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve gerekse ana vatanlarından gelen öğrenciler olmak üzere, akademik düzeyin yükseltilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık olarak eğitim çalışmaları devam etmektedir. Merkezi Asya ülkelerinden eğitim için dünyanın çeşitli ülkelerine öğrenciler gitmektedir. Türkiye bu öğrencilerin ilk olarak tercih edeceği bir ülke olmalıdır.

Türkiye’de eğitim gören ve görecek olan öğrenciler kendi ülkelerine faydalı olacak bir donanıma yükselmelidir. Kendi ülkeleriyle Türkiye arasında bilimsel ve kültürel ilişkilerin artırılmasına yönelik bilgi üretme faaliyetlerde bulunmaları gereklidir. MAMER bunun için oluşturduğu AKADEMİK KURUL ile fikir ve proje üretmeye devam etmektedir.

Merkezi Asya bölgesinde ilmi çalışmalar için istekli olan, dil bilen lisans programlarını tamamlamış çok sayıda talebe bulunmaktadır. Bu talebeler desteklendikleri takdirde iyi birer bilim adamı olmaya adaydırlar. Yüksek lisans ve doktora programlarına teşvik edici çalışmalarımız devam etmektedir. Seminer, makale, konferans ve tercüme faaliyetleriyle akademik düzeyin yükseltilmesine dönük çalışmalar yapılmaktadır.

 

MİSYONUMUZ

– AKADEMİK KURUL ÇALIŞMALARI:
Merkezi Asya’dan gelen yüksek lisans, doktora öğrencisi ve öğretim üyesi olan kişilerden oluşan bir Akademik Kurul teşkil edilmiştir. Akademik Kurul periyodik toplantılarında bilimsel çalışmalar yapmakta, uzman kişileri davet etmekte ve akademik açıdan işbirliği yapmaktadırlar. İlerleyen süreçte “Enstitü” kurulması hedeflenmektedir.
-ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI:
Merkezi Asya’dan başarılı ve ilmi çalışmalar konusunda istekli öğrenciler davet edilmiştir ve her yıl bu çalışmaya devam edilecektir. Bu öğrencilerin özellikle sosyal bilimler konusunda eğitim görmeleri teşvik edilmektedir.
-TELİF VE TERCÜME ÇALIŞMALARI:
Akademik Kurul üyeleri, aylık olarak makale yazmakla, 3 aylık periyotlarla (dönem) konferansa katılma veya seminer verme, yıllık olarak bir kitap tercüme veya telif yapmakla mükelleftirler. Ayrıca sadece tercümelerden sorumlu bir “TERCÜME KURULU” teşkil edilmiştir. Bu sayede üyelerimizin akademik düzeyleri artırılacak, Merkezi Asya lisanlarına ve Türkiye Türkçesine eserler kazandırılacaktır.
– MERKEZİ ASYA DİLLERİ KÜTÜPHANESİ KURULMASI:
Merkezi Asya’nın medeniyet birikimini gösterecek nitelikte olacak kütüphanede öncelikle elektronik ortamda olan kitaplar sunulacaktır. Merkezimizde matbuu kitapların toplanmasına başlanmıştır.

 

VİZYONUMUZ

– Merkezi Asya’nın tarihi, medeniyeti, sosyal yapısı konularında araştırma yapacak uzman kadrolar yetiştirmek.
– Merkezi Asya’daki istekli öğrencilerin Türkiye’de eğitim görmeleri için imkan sağlamak.
-Türkiye’de eğitim gören Merkezi Asyalı öğrencilerin kişisel gelişim ve akademik eğitimlerine yardımcı olmak.
-Türkiye, İslam Medeniyeti ve dünya kültürünü ait önemli eserleri tercüme etmek. Merkezi Asya’nın önemli eserlerini de Türkiye Türkçesi’ne aktarmak.
-Türkiye ve Merkezi Asya Devletleri ilim adamları arasında irtibat kurmak.