2023-2024 eğitim yılı Burs başvuruları

2023-2024 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURULARI sona ermiştir.  Başvuru kriterlerimiz ve kontenjan durumumuza göre burs verilecek öğrenciler belirlenmiş ve kendilerine mesaj gönderilmiştir. Bütün öğrencilere teşekkür eder, başarılı bir yıl geçirmelerini dileriz.

Devamı ...

Yeni Kitabımız Çıktı

“Türkistan’ın Milli Uyanışında Özbek Cedidciler Abdurrauf Fıtrat Örneği” İsimli Kitabımız Çıktı Kadim medeniyet coğrafyası Türklerin atayurdu Türkistan uzun yüzyıllar siyasi, fikri, dini, ekonomik ve kültürel yönlerden insanlığa ışık tutmuştur. Ancak 16. Yüzyılla birlikte başlayan durgunluk 19. Yüzyılda sömürgeleşme ile sonuçlanmıştır. Bu son süreçte Türkistan’ın uyandırlması ve ayağa kaldırılması için içeriden ve dışarıdan cedidcilik, maarifetperverlik, terakkiperverlik,…

Devamı ...

YENİ KİTABIMIZ BASILDI

"İslâm medeniyetini fizikî, beşerî ve kültürel dinamiği ile yüzyıllarca taşıyan coğrafyalardan biri, Müslüman tarih ve coğrafya literatüründe Maveraünnehir olarak geçen Türkistan’dır. Ancak son dört asırdır bu coğrafya sanki İslâm dünyasının dışındaymış gibi telakki edilmekteydi. Bölgeyi siyasî, ekonomik, kültürel ve sosyal nedenlerden dolayı 17. yüzyıldan beri yaşamakta olduğu düşüşten kurtarmak için çareler aranmaktaydı. Bu arayışlardan biri…

Devamı ...

KAZAK TÜRKLERİNİN LİDERİ ELİSKAN BATUR ALİPOĞLU’NUN HAYATI HAKKINDA BASILAN KİTABIMIZ…

1930 ‘lu yıllarda Çin mezaliminden dolayı ata yurtlarından göç etmek zorunda kalan Kazakların efsanevi lideri Eliskan Batur Alipoğlu’nun (1908-1943) hayat hikayesi anlatılmıştır. Kazak Türklerinin kısa bir tarihi ile başlayan kitap, Doğu Türkistan’da 1930’lu yıllarda başlayan Çin zulmü sebebiyle çok ağır şartlarda gerçekleşen ve pek çok Kazak’ın can verdiği zorlu göç sürecini de anlatmaktadır. Kitabı Okumak…

Devamı ...

29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez’i Ziyaret Ettik

29 Mayıs Üniversitesi Rektörü İbrahim Kafi Dönmez’i ziyaretimizde, faaliyetlerimiz hakkında kendisine bildi verdik. 29 Mayıs Üniversitesi’nin lisans, yüksek lisans ve doktora programları hakkında bilgi aldık. Uluslararası öğrenciler konusunda ihtisas sahibi olan 29 Mayıs Üniversitesi’nin tecrübelerinden faydalanmak üzere ve ortak programlar yapmak konusunda görüş alışverişinde bulunduk.

Devamı ...

İznik Gezimiz 6 Mayıs 2018 Tarihinde Gerçekleştirildi

Tarihi şehir İznik’e düzenlediğimiz gezimizde Ayasofya Camii, Kırgızlar Türbesi, Hacı Özbek Camii, Eşrefoğlu Rumi Türbesi ve Camii, Yeşilcamii, Nilüfer Hatun İmareti(İznik Müzesi), İznik Surları (Lefke Kapı), Gazi Süleyman Paşa Medresesi gibi pekçok tarihi yer gezildi ve bu yerler hakkında bilgi alındı. İznik Gölü kıyısında yapılan piknik sonrası İstanbul’a dönüldü.

Devamı ...

“Hindistan Tarihi Üzerinden Birliğimizin Bozulma Sebepleri” Konulu Aylık Toplantımız Yapıldı

Konferansı Mamer Akademik Kurul Üyesi, Adil HAMİD gerçekleştirdi. İngiliz işgalinden sonra Hindistan Müslümanları üzerinde oynanan oyunların dile getirildiği konferansta bugüne dair çıkarılması gereken dersler anlatıldı. Adil HAMİD konferansında özetle şunları söyledi: “19. YY. da Hindistan’da hakim unsur olan Müslümanların, ameli, itikadi ve fikri yönlerden İngiliz politikaları sonucu ihtilafa düştü. Sonuçta Hindistan’ın birliğini savunan ve tarihi…

Devamı ...

ALİ ŞİR NEVAİ’NİN KIRK HADİS KİTABI BASILDI

Ali Şir Nevai’nin ilk yazdığı kitap olan “Çihil (Kırk) Hadis” kitabımız basıldı. Daha önce sitemizde pdf formatında yayınlanmış olan kitabımız. Ali Şir Nevaî nin doğum yıldönümünde basıldı. Kitap, Nevaî’nin üstadı ve pîri olan Molla Camî’nin “Çihil Hadis”eserinin Çağatay Türkçesi’ne uyarlamasıdır. Kitapta beyitlerin ÖzbekTürkçesi yanında Türk alfabesi ile okunuşu verilmiştir. Bir ilk olarak da 4o hadisin…

Devamı ...

MOĞOLCA “SAHABİ HAYATINDAN” ADLI KİTABIMIZ BASILDI

Moğolistan’a yönelik hazırlanan kitabımız, hitap ettiği kesimin ilgisi ve okuma alışkanlığına göre hazırlanmıştır. Resimlerle zenginleştirilen eserde sade ve anlaşılır bir dil kullanılmış, Sahabe-i Kiram efendilerimizin örnek hayatları misallerle ortaya konulmuştur. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen Mamer Akademik Kurul üyesi Serikcan KENDEBAY’a teşekkür ederiz.KİTAB

Devamı ...

ÖZBEKİSTAN TÜRKİYE’YE VİZE UYGULAMASINI KALDIRDI

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, aralarında Türkiye‘nin de bulunduğu 7 ülke vatandaşlarına 30 günlük vize muafiyeti tanıdı. Mirziyayev tarafından imzalanan, “Özbekistan’da seyyahlık potansiyelinin geliştirilmesi için olumlu koşulların sağlanmasına” ilişkin kararnamede, 10 Şubat’tan itibaren İsrail, Endonezya, Güney Kore, Malezya, Singapur, Japonya ve Türkiye vatandaşlarına 30 günlük süreye vize uygulanmayacağı belirtildi. Özbekistan’a gelen uçaklardaki kabin görevlilerinin de söz konusu vize muafiyetinden istifade…

Devamı ...