Konferansı Mamer Akademik Kurul Üyesi, Adil HAMİD gerçekleştirdi. İngiliz işgalinden sonra Hindistan Müslümanları üzerinde oynanan oyunların dile getirildiği konferansta bugüne dair çıkarılması gereken dersler anlatıldı. Adil HAMİD konferansında özetle şunları söyledi:

“19. YY. da Hindistan’da hakim unsur olan Müslümanların, ameli, itikadi ve fikri yönlerden İngiliz politikaları sonucu ihtilafa düştü. Sonuçta Hindistan’ın birliğini savunan ve tarihi hakikatlerle de bunu iddia eden Müslümanlar pek çok fitne ile karşı karşıya kaldı. Bununla birlikte alimlerin kurduğu teşkilatların etkisi sonucu İngilizler Hindistan’ı terk etmek zorunda kalmışlardır. Mahatma Gandi’ye de bu bağımsızlık düşüncesi Müslümanlar tarafından öğretilmişti. İngilizler geri çekilirken bir fitne daha oluşturarak Hindistan’ı bölmüşlerdir. Bunun neticesi olarak Müslüman nüfus; Pakistan, Bangladeş ve Hindistan arasında taksim olmuş, bu büyük coğrafyada asırlarca süren güç ve hakimiyetini yitirmiştir. Hindistan tecrübesinden bütün Müslümanların ve hatta insanlığın ders çıkarması gereklidir.”

Alakalı