İSMÂÎL SÂMÂNÎ’NİN VAKFİYELERİ

İSMÂÎL SÂMÂNÎ’NİN VAKFİYELERİ ÜZERİNE Bahadır Musametov  (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü Doktora Öğrencisi) fotoğraf:İsmail Samani Naıtı-DUŞANBE   Özet Bu çalışma, Sâmânîler Devleti’nin kurucusu İsmâîl b. Ahmed Sâmânî ve onun torunlarına isnat edilen ve günümüzde Özbekistan’ın farklı arşiv ve kütüphanelerinde bulunan vakfiyelerinin kısa bir tahlilini amaçlamaktadır. Vakfiyeler, bu tür belgeleri üreten kurumların kuruluşunun erken dönemlerindeki İslamî…

Devamı ...

Dr.Zebiniso KAMALOVA’nın Kitabı Çıktı…

KİTAP TANITIMI* *Editör Uzm. Mehmet DERİ Tanıtımını yapacağım eser, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlük Projeler Yönetimi Koordinatörlüğü Uluslararası Kıdemli Araştırmacısı Sayın Dr. Zebiniso Kamalova Hocamızın “HOKAND HANLIĞI’NIN SON HÜKÜMDARI HÜDAYAR HAN VE DÖNEMİ (1845-1875) FERGANA VADİSİNDE RUS İŞGALİ” isimli kitabıdır. Kitabın Adı: Hokand Hanlığı’nın Son Hükümdarı Hüdayar Han ve Dönemi (1845-1875) Fergana Vadisinde Rus İşgali Kitabın…

Devamı ...

AVRASYACILIK STRATEJİSİNDE İRAN’IN KONUMU

Önsöz Son zamanlarda sıkça dile getirilen ve uluslararası bir proje olarak sunulan Rusya merkezli “Avrasyacılık” projesi, Türk Cumhuriyetleri yanında Rusya Federasyonu’na bağlı olan Özerk Cumhuriyet ve Bölgelerde yaşayan Türk ve Müslüman toplumları yakından ilgilendirmektedir. Bu makalede Avrasyacılık, projenin mimarlarının eserlerinden ve tarihi kaynaklardan yararlanılarak objektif kriterlere uygun bir biçimde ortaya konulmuştur. Avrasyacılık’ın oluşum süreci ve…

Devamı ...

BOLŞEVİK DEVRİMİ SONRASI TÜRKİSTAN ve TÜRKİYE MÜNASEBETLERİ

Bolşevik Devrimi Sonrası Türkistan ve Türkiye Münasebetleri Feyzullah Raufhan* *(İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü- MAMER Akademik Kurul Üyesi) Özet Bu çalışmamızda Türkistan’la Osmanlı Devleti’nin son dönemi ve yeni kurulmakta olan Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri incelemeye çalıştık. 20. yüzyılda Rusların egemenliği altında olan Türkistan bölgesinin Bolşeviklerin hükümete gelme yıllarından Orta Asya Cumhuriyetleri’nin bağımsızlık yıllarının başına kadar…

Devamı ...

Gayreti

Gayreti (1902-1976) Özbek edebiyatının ilerlemesi için büyük gayret göstermiş ve önemli eserler vermiş bir edip olan Gayreti Abdurahim Abdullahoğlu 1902 yılının 15 Şubat günü doğdu. Onun doğduğu yer,Taşkent’ in Degrez mahallesindeki bir esnaf ailenin eviydi. Babası okur yazar ve edebiyat meraklısı bir kişiydi. Annesinden erken ayrılan Abdurahim mahalledeki Ayimhan Aye elinde yetişmiştir. Gayreti’nin her gün…

Devamı ...

KAZAKİSTAN’IN BUGÜNLERE GELMESİNDE ÇOK EMEĞİ GEÇEN KİŞİ: DİNMUHAMMED AHMETOĞLU KONAYEV

DİNMUHAMMED AHMETOĞLU KONAYEV (1912-1993) Hazırlayan: Serikcan KENDEBAY (Marmara Ünviversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi-MAMER Akademik Kurul Üyesi)   Dünya’ya Milletini Tanıtan “Er”in Hayat Tablosu: Üç kez Sosyalist Emek Kahramanı olmuş, Kazak SSC Bilim akademisinin akademisyeni, Teknik Bilimlerinin doktoru, SSCB yabancı ülkeler ödülleri ve madalyaları sahibi olan en belirgin devlet ve halk adamı… Almatı’da memur bir ailede doğmuştur.…

Devamı ...

MEDENİYET (UYGARLIK)

Medeniyet (Uygarlık) Kaykısız SHANAZAROV (MAMER Akademik Kurul Üyesi) Medeniyet, Arapça’da “şehir” anlamına gelen ve müdûn köküne dayanan medîne isminden türediği; Osmanlı Türkçesi’nde türetilen medeniyyet kelimesinin de kök itibariyle “yönetmek” (es-siyâse) ve “mâlik olmak” anlamları da bulunan deyn (dîn) masdarıyla ilişkili olduğu da ileri sürülmüştür. Medenî (medeniyye) ve medînî ise “şehre mensup olan, şehirli” manasına gelmektedir.…

Devamı ...

İSLAM ve DİĞER ÇAĞDAŞ SİSTEMLERDE SERMAYE

İslam ve Diğer Çağdaş Sistemlerde Sermaye Habibullah Mümin (İstanbul Sabahattin Zaim Ünivesitesi- MAMER Akademik Kurul Üyesi) Giriş Üretimin yapılabilmesi için gerekli üretim faktörlerinin biri sermayedir. Bir ekonomide mal ve hizmet istihsali için tabiat, emek, sermaye ve müteşebbis faktörlerine ihtiyaç vardır. Bunlardan en önemlileri emek ve sermayedir. Kapitalist iktisat teorisi sermayeyi emekten bağımsız bir üretim faktörü olarak görürken, Marksistler ise sermayeyi hem…

Devamı ...